Om Gamle Nes

Gamle Nes er den eldste delen av Nesbyen sentrum. Nesbyen var administrasjonssentrum og bosted for embetsmenn i Hallingdal og her finnes mange staselige bygninger som viser en helt annen kultur enn den som kommer til uttrykk i de noe mer beskjedne hallingstuene som også finnes i samme område. Her kan man se Hallingdals første fortau, eller trottoir, som de yndet å kalle det den gangen. Her bodde prest, sorenskriver og lensmann, og her kom også Hallingdals første butikk.
Gamle Nes omfatter i hovedsak bebyggelsen i Nesbyen fra før 1900. Geografisk strekker området seg fra Hallingdal museum, langs Rukkedalselva til Hallingdalselva og Alfarveien i sentrum av Nesbyen. Gamle Nes består også av enkeltstående gammel bebyggelse utenfor dette området, for eksempel Kirken, Hagaled, Stasjonsbygningen og Mortensløkka fengsel.

Gårder, hus og steder i gamle Nes

Kilder
Historie, fortellinger og sagn fra Gamle Nes