Gårder, hus og steder i gamle Nes

Kilder
Rukkedøla

Rukkedøla har gitt livskraft til gamle Nes. Den ga vann til dyr, mennesker, åker og eng på Nesflata. I tidligere tider (ca 1850) var det opp til 16 møller, sagbruk og stamper av ulike slag langs elva. Elva produserte elektrisk strøm til bygda.  Rukkedøla var også transportvei for tømmer som ble hugget i fjellsidene langs elva. Tenk hvilket liv og spetakkel det var når hundrevis av  grove tømmerstokker kom dundrende på elva gjennom bygda!
HF Gude 1860 Fra Nes i Hallingdal-Rukkefossen