Bjerringgården

Et stort og staselig hus i empirestil vakkert beliggende midt i "gamle Nes". Sannsynlig bygget av premiærløyntnant Henrich Dæhlen i 1750 åra. Giert Bierring overtok eiendommen i 1765. Derav kommer navnet på gården. Forretningsmannen O. K. Rømcke åpnet landhandleri og brennevinshandel her i 1835. Han kjøpte gården i 1838 og drev denne fram til 1857.
I 1927 overtok fotograf L. K. Ødegaard huset. Han bygde om huset til sitt bruk, bl.a. med atelier og fotoutsalg. Telefonsentralen i Nes var i lang tid plassert her. I dag er Bjerringgården bolighus.

Gårder, hus og steder i gamle Nes

Kilder
Bjerringgården sett fra Møllevegen
Fra Møllevegen