Hagaled

HAGALED eller Søre DEVEGGE, ble delt fra opphavsgården tidlig på 1600-tallet, og har vært i samme families eie siden.

Det opprinnelige våningshuset, ei staselig Hallingstugu, er fortsatt i bruk. Den ble innlemmet i påbygget tegnet av arkitekt Stein, i 1913. Her møtes tradisjonell hallingkultur med historisk/jugend-inspirert embedsmannsstil. Gardjenta Ingeborg og den danske dyrlege von Schack preget på hvert sitt vis livet her på første halvdel av 1900-tallet.

Det største stabburet har kraftig tømmer fra 1618, men ble ombygget i 1846.
Et mindre stabbur er fra 1700-tallet, mens det minste er bygget rett før 1650.

Tunet består også av bryggerhus og låve, og omkranses av hage med "lysthus" ,
og jorder hvor det dyrkes korn.

Fram til ca.1970 ble det drevet Ungdomsherberge her. I dag er bygningenene omsorgsfullt restaurert og innredet for overnatting med moderne standard uten å miste den opprinnelige atmosfære.
Stuene kan gi en spesiell ramme rundt ulike arrangementer som selskaper, møter og intimkonserter.
HAGALED GJESTEGÅRD ønsker velkommen til gards!
Les mer på www.hagaled.no


Gårder, hus og steder i gamle Nes

Kilder