Onsgård

Onsgård er et av de eldste gårdsbruk på Nes. Det er kjent fra 1500 tallet. En tolkning av navnet på gården er at det kommer fra "Odinsgård" og guden Odin. Muligens refererer dette seg til at det kan ha vært et gammelt hov fra norrøn tid på stavkirketomta.
I 1770 besto tunet av 10 hus. Hovedbygget er ombygget i moderne tid. Hallingstua ved Møllevegen står på sin opprinnelige plass på gården og er fra 1700 tallet. Tre- taket på stua er fra moderne tid.
Gårder, hus og steder i gamle Nes

Kilder