Prestegården

Prestegården fungerte som samligsted ved ulike anledninger og som innkvarteringssted for embetsmenn på reise. Hovedbygget er fra 1894. Det er i dag hovedbygning, bryggerhus/drengstue, stabbur og uthus på gården. Mye av materialene stammer fra tidligere bygg, bl.a. fra stavkirken.
Prestegården er embedsmannsbolig for bygdas prest den dag i dag.
Gårder, hus og steder i gamle Nes

Kilder
Fasade mot tunet
Eldhuset
Loftet