Bruvollen nedre

Bygget i ca 1780 og har fungert som våningshus og som landhandel. Gjenstander og merker i den gamle delen av huset kan tyde på at det har vært brukt som Tinghus i eldre tider. Huset ble restaurert i 1928. Ved siden av hovedbygget ble det åpnet butikk 1828 etter kongelig bevilling. Dette ble første og den gang eneste landhandel i Hallingdal. I huset ble Hallingdals første bokhandel startet i 1897. Her var også bensinstasjon.
Gårder, hus og steder i gamle Nes

Kilder