Tollefsgård

Tingmøtene på Nes ble holdt her tidligere. Eksisterende bygning er fra 1880 årene, utvidet 1936-1937 og 1989/90. En mener at i vognskjulet ligger det gulvplanker fra stavkirken. En "stugu" er fra 1700-tallet og eldhuset 100 år yngre. I tillegg kommer stolpehus, skåle, låve. På salen i 2. etasje holdt Thora Tollefsgård syskole og Sofie Tollefsgård vevskole for unge kvinner fra hele dalen i tiden ca. 1905-20. Huset er i dag flergenerasjonsbolig.  

Hjemmeside:
www.tollefsgard.noGårder, hus og steder i gamle Nes

Kilder