Mortensløkka

"Mortensløkka" ble bygget som distriktsfengsel for Hallingdal i 1863. Det består av to bygg: En fengselsdel og en boligdel med møtesal. Bygget er en staselige og solid tømmerbygning panelt i ny-klassisistisk stil. Mørtensløkka fungerte som distriktsfengsel, seinere kretsfengsel og hjelpefengsel fram til moderne tid. Møtelokalet i boligdelen ble brukt som rettslokale fram til Tinghuset ble bygget. Nes kommune har overtatt og pusset opp bygget. Det benyttes i dag som ungdomsklubb.

 

Gårder, hus og steder i gamle Nes

Kilder