Gårder, hus og steder i gamle Nes

Mølla

Nes Mølle ligger i enden av Møllevegen ved museet.
Mølla ble bygget i 1936 etter at "Rømckemølla" som sto ovenfor ble revet. Mølla ble opprinnelig drevet med vannkraft fra Rukkedøla. I dag er mølla restaurert og kan igjen male korn. Turbinene er i dag erstattet med elektrisk motor. Restaureringen ble ferdig 2006 ved hjelp fra Nesbyen Rotary. Det arrangeres omvisninger og maling av korn i sommerhalvåret.
Kilder