Gårder, hus og steder i gamle Nes

Thoen hotell


Magnhild og Ingvald Thoen åpnet pensjonat i Alfarvegen i 1949. I 1965 ble bygget utvidet til et hotell med 48 sengeplasser. Hotellet har seinere blitt utvidet med vinterhage, resepsjon og festsal.
Nabobygget "bankgården" i fin funkisstil fra 1939, som tidligere var lokaler for Nes prestegjelds sparebank, ble innlemmet som bolig, kurs og konferansedel til hotellet i 1981.
Kilder