Gårder, hus og steder i gamle Nes

Øvre Høva

Høvagårdene er deler av et stort og gammelt gårdsanlegg på nordsiden av Rukkedøla. Øvre Høva var opprinnelig en tømra stue. Hovedhuset ble utvidet og bygget om i "Nyempire" i 1924. Gården var lensmannsgård fra 1917 til 1945 (Johannes Høva). På gården er det en fin hallingstue, loft og stolpehus fra før 1850. Våningshuset til
Nedre Høva (nabogården) er flyttet til inngangen for Museet.
Kilder