Gremsga

"Gremsga" eller Grimsgårdene var et stort gårdstun som igjen var en del av den opprinnelige Nes-gården.
Tunet i Vesle-Grimsgård lå før 1685 på nedsiden (østsiden) av Ølmannvegen/Allfarvegen.
I 1715 ble det bygd gårdshus også på andre (vestsiden) av Allfarvegen. I 1912 ble det åpnet skysstasjon her.
Hovedveien gikk før - som nå -  rett gjennom tunet.
Mange bygninger har blitt flyttet herfra til gjenbruk på andre gårder i gamle Nes.
En antar at bl.a. stabbur og stall i Nedre Jordet stammer herfra.
"Gremsgatunet" består i dag av skysstasjonsbygget fra 1899 (ombygget i 1936),
Øvre og Nedre Grimsgård med den lille "Grimsgårdstua"  der den kjente felespilleren Thor Brattested/Grimsgård bodde.
"Fogden" av skrapjern med snibel og floss flyttet uventet til Gremsga senhøstes 2006.

Gårder, hus og steder i gamle Nes

Kilder