Gårder, hus og steder i gamle Nes

Nedre Høva

Nedre Høva som i dag står ved inngangen til Hallingdal museum er et hus fra tidlig 1800 tallet. Det har stått flere steder i Nesbyen. Huset var opprinnelig våningshus på Nystua inntil Otto Knoph Rømcke kjøpte gården og bygget den "Nye" Nystua i 1867. Tømmerbygningen ble da flyttet til nedre Høva (Nord for Rukkedøla). Bygningen ble demontert på1980 tallet og lagret i mange år inntil bygningen ble startet gjenreist i 2002 ved museet der det står i dag. Nedre Høva har vært bolig, postkontor og skole. Bygningen ble restaurert av Hallingdal museum med hjelp av Nes historielag. Høytidelig "ny"åpning av det restaurerte bygget sommeren 2008. Nedre Høva er et godt eksempel på gjenbruk av gamle hus i bygda.
Kilder