Kilder
I 1920 kjøpte han en stor tomt på andre siden av Alfarvegen -"Rosenlund". Her bygde han en stor bolig i 2 etasjer, uthus, stall, stabbur og drengestue. Denne gang bygde han hovedhus i litt mer beskjeden nyklassisisme/jugend. De bygningene står der den dag i dag.
Det som vekte oppsikt var at han også flyttet sitt sagbruk fra stasjon og hit inn til sentrum! Det som vakte ennå mer oppsikt (og mulig forargelse) var at sagbruket var drevet med "pertroliumsmotor" (bensinmotor) det sies at det bråkte og smalt i Nesbyen når det hele var i gang. Motoren drev både sagbruk og høvleri. I tresketida førte han drivreima inn til treskeverket på låven. "Her smalt det som børseskot når motoren gikk" skriver Arne Mathismoen i boka "Tidt eg minnest" fra Nes.
En må regne med at 1920 åra også kom til Hallingdal. Jeg har ikke funnet flere N.T. prosjekter etter dette. Den store gründer på Nes sovnet stille inn i 1931.
N.T. hadde giftet seg med Kristine Mathilde Martinsdotter født Gunnerud fra Røyken. Hun var datter av stortingsmann Gunnerud.
N.T. og Kristine fikk datteren Anna Sofie Nilsdotter. Kristine døde i 1956, Anna Sofie i 1963. Det er ingen direkte etterkommere etter N.T. og Kristine i Nesbyen i dag.

H-J. Hedels 20.10.08

Kilder:
Terje Østero: "Gards- og slektshistorie for Nes i Hallingdal."  II- 2006
Terje Østero: "Gards- og slektshistorie for Nes i Hallingdal." III- 2007
"Nes i bilder og tekst." - 2001
Arne Mathismoen: "Tidt eg minnest - Gløtt frå liv i fred og krig." - 2004


N. T. Svenkerud
N.T. Svenkerud  - Gründeren fra Nes.

Nesbyen ble en attraktiv hovedstad i Hallingdal på 1800 tallet. Mange så muligheten til å gjøre gode investeringer på Nes. Som oftest var disse "utabygds", enten det var embetsfolkene selv som bodde på Nes eller slektninger av disse. En forretningsmann på Nes skiller seg klart ut fra dette.
Nils Tollefsen (Tolleivsen) Svenkerud var født i 1859 på Svenkerud (nordre) ca 10 km nord for Nesbyen sentrum.  Seinere i livet skulle han alltid bli omtalt som N.T. Svenkerud, NT eller "Lille-Nils". Han var odelsgutt på gården men han så langt flere muligheter i Nesbyen.
Etter skolegang hos kirkesanger M. Olsen og "høgre folkeskole" på Nes, startet en bratt karrierestige for unggutten. Etter to år på amtsskole på Eiker var han tilbake på Nes. Han ble handelsbetjent i "Nes Spareforretning" som var en lokal forbruksforening der kundene var aksjonærer.
Etter kun et år som betjent ble han bestyrer. Etter nok et år ville han starte for seg selv. Han kjøpte grunn sammen med sin onkel (Store-Nils) og bygde huset som i dag omtales som Apotekgården.
Apotekbygget
Apotekbygget i dag
I 1879 åpnet han således, og var medeier i, ny butikk for "assortert kolonial" på Nes - kun 20 år gammel!
N.T. var en svært aktiv forretningsmann. Han gjorde gode penger på handel. "Han kjøpte jordstykke etter jordstykke og skogteig etter skogteig og drev på som en hurrabas" står det skrevet i historiebøkene. Han sansen for den "nye tid" og så bl.a. store muligheter for turismen på Nes. Etter 4 år med "assortert kolonial" sammen med sin onkel, solgte han seg ut av butikken. Han ville starte hotell på Nes. 1882 kjøpte N.T. del av Grimsgård, bygde det om og startet Svenkerud hotell i 1887. Dette bygget er i dag en del av "sentrumsgården" i Allfarvegen
Hotel Svenkerud, sveitserstil
Hotel Svenkerud-bygget i dag (sentrumsgården)
I 1900 var N.T. landhandler, hotelleier, gårdeier, skogseier. Han drev sagbruk, høvleri og maskinhandel. N.T. så tidlig muligheter da bergensbanen skulle bygges. Likeledes ga utbygging av kraften i Nore Uvdal muligheter til forretning.. Han leverte tømmer og plank. Han anla tømmerlager og sagbruk like ved jernbanestasjonen.  N.T. så også muligheter ved mekanisering av landbruket. Han drev maskinhandel og mente at bøndene måtte investere i maskiner for å løse jordbrukets oppgaver på en raskere og med effektiv måte.  N.T. hadde tydeligvis suksess. Pengene pløyde han inn i hotellet.
Etter at bergensbanen ble åpnet i 1909, og det flotte hotellet på Geilo - Dr. Holms hotell og det den gang like luksuriøse hotellet på Finse ble åpnet, var det tid for N.T. å ta opp konkurransen. N.T. hadde opprinnelig satset på et hotell i sveitserstil da han startet i 1887. Sveitserstilen som ble ansett som svært luksuriøs da den kom. Utpå 1900 tallet ble stilen mer vanlig og ikke ansett som fin nok.  "Alle" hadde sveitser stil, nå var det nyklassisismen og jugend som markerte luksus og høy klasse!
I 1908 ble Svenkerud hotell i Allfarveien på Nes fullstendig bygget om i nyklassisistisk stil med innslag av ny-rennesanse. I lokalavisen kunne en lese: 
"Landhandler N. T. Svenkerud har i sommer pudset op sit Hotell overmaate pent".
Det ble sagt om huset at vinduskarmene skinte som de var av gull!
Igjen kunne hovedstaden i Hallingdal vise at de kunne hamle opp med luksushotellene lengre opp i dalen!
Svenkerud hotel, nyklassisistisk stil
Gårder, hus og steder i gamle Nes

N.T. drev sitt hotell fram til 1919. Da solgte han det hele til Nes kooperative Handelsforening. Ved salget sikret N.T. likevel seg retten til fortsatt å bo i bygget i et par år mens ha planla sitt neste prosjekt. Han hadde ikke lang vei å gå til det
Rosenlund