I følge "Gards og slektshistorie for Nes i hallingdal" (Terje Østro - 2006) -  ei lita stue fra ca 1840. Stua er en fraskillt del av gården "Ivarstugu" lenger opp i Stasjonsvegen.
Den første en kjenner bodde her var Margit Bjørnsdottir Ivarstugu. Hun var en enslig mor med 4 barn som levde i trange kår. Det sies at Margit hadde ingen dyr og ingen jord å dyrke. I den lille stua var det trangt om plassen. Margit bodde her med 4 barn samt to losjerende!
Det lille stolpehuset, "veslehuset" på eiendommen, er en av de eldste bygninger på Nes. Det er datert til 1600-1650. Det har antagelig blitt flyttet hit fra en annen gård i bygda. Tidligere eiere søkte om å rive/flytte stolpehuset til et annet sted. Heldigvis har dette blitt avslått av Nes kommune og Fylkesmannen.
Jannie Biering og Ingvar Daae overtok eiendommen i 2006. De ønsker å utvide nybygget på eiendommen og flytte den lille stua slik at det blir en del av en moderne bolig. Prosjektet er ferdig julen 2007. Prosjektet er et godt eksempel på moderne utbygging der en tar vare på de gamle bygninger.
Gårder, hus og steder i gamle Nes

Kilder