Stavkirketomta

Stavkirken ble revet i 1864 både fordi den var for liten og for dårlig. Utgravingene har vist at det har vært tidligere kirker på samme sted. Den siste antagelig bygget i siste del av 1200-tallet og hadde utpregede gotiske detaljer. Senere ble bygningen utvidet og forandret. Deler av bygningen finnes i dag rundt om på gårdene på Nes, på museet og hos oldsakssamlingen. Stavkirketomten er i dag fredet med kirkens grunnriss avmerket med en lav mur. Det finnes også enkelte gravminner på området.

Gårder, hus og steder i gamle Nes

Hans Gude`s maleri viser Nes stavkirke fra før 1864
Kilder
Adolph Tidemann: Akvarell 1848
Konstruksjoner Nes Stavkirke
Nes stavkirke - Skilling Magazin 1862
Joacim Frich: Nes stavkirke 1848
Georg Osterwald: Nes stavkirke 1863
Modell av Nes stavkirke