Gårder, hus og steder i gamle Nes

I Gamle Nes kan du vandre i Gudes fotspor:
 
Fra 1843 til 1852 var Ove Gude sorenskriver i Hallingdal.
Bedre kjent er nok sønnen hans, Hans Fredrik Gude (1825 - 1903).
Hans Fredrik Gude var den store mester i den nasjonalromantiske bølgen i tiden 1840 til ca. 1860.
Norge skulle etter 1814 utvikle sin egen identitet som nasjon. Naturen og landsbygda var hovedinspirasjonen for dette.
 
Hans Fedrik var "vidunderbarn". Allerede som 12 åring begynte han på tegneskole. Som 16 åring reiste han til Düsseldorf i Tyskland for å studere malerkunsten. Han ble senere professor i i Dusseldorf.
Hans Fredrik Gude er mest berømt for sitt samarbeide med Adolph Tidemand. Sammen malte de flere bilder med tittelen "Brudeferden i Hardanger". Her malte Gude naturen og Tidemand menneskene. Disse bildene fremstår i dag som de største ikoner for nasjonalromantikken i Norge.
Det som er mindre kjent er at Hans Fredrik Gude var ofte på besøk hos sine foreldre på Nes. Han fikk venner blandt lokalbefolkningen, var på livlige fester i Bjerringgården og gav bokgaver til skolen i Nes. Mange ganger hadde han sine kunstnervenner med seg, de malte og diktet.
Hallingdal var sett på som noe av det "Norskeste Norge". Lokalbefolkningen, fjell og fosser var betraktet som urkraften i nasjonen. Hans Fredrik Gude var spesielt dyktig på å male lys, luft og vann. "Luftdoktoren" ble han kallt.
 
Hans Fredrik  var mykje omkring i nærområdet, spesielt langs Rukkedalselva og måla mange bilde. Nokre av desse er blant dei mest kjente han laga. Hans Gude hadde mange kontaktar blant kultureliten  i samtidas Norge, og mange av dei kom hit på besøk. Vi kan nemne målarkollegaene Flintoe, Tidemand, Eckersberg, Frich og ein tysk målar som heitte August Becker. Komponisten Halvdan Kjerulf og Jørgen Moe var her i slutten på 1840-talet. Moe hadde då besøk av gamle nesningar som sat i skrivargarden og fortalde sagn og eventyr til han.
 
I gamle Nes kan du i dag vandre i fotsporene til disse store kunstnere. På utvalgte steder er det satt opp store kopier av de bilder som ble malt og som viser det landskap de ble inspirert av.
Merket løype i gamle Nes tar deg med i en romantisk vandring "i Gudes fotspor".

I Gudes fotspor
Hans Fredrik Gude (1825-1903)
H. Gude: Landskap og buskap

Kilder
H. F. Gude: En mølledam 1850
H. F. Gude: Fra Nes i Hallingdal - Rukkefossen 1860
H. F. Gude: Fra Nes i Hallingdal 1845
H. F: Gude: Foss med tømmerfløtere - Rukkedøla 1858