Gårder, hus og steder i gamle Nes

Ivarstugu

Var en liten gård fra tidlig 1800. Hovedhuset har blitt ombygget og utvidet flere ganger oppgjennom årene. I dag er det butikk og boliger.
Kilder