Gårder, hus og steder i gamle Nes

Nedre Jorde

"Nedre Jorde" vart en stor går i nedre Nes fra tidlig 1800. Tunet på gården lå i krysset av Stasjonsvegen/Jordeshagen. Våningshuset, som lå på den andre siden av veien, ble revet for å gi plass til "nye Svenkerud hotell" i 1920. Hovedveien på Nes i gamle dager gikk m.a.o.tvers gjennom gården!
Låven/fjøset på gården ble revet i 2005 etter at den hadde forfallt i lengre tid. I dag står heldigvis stabbur og stallen igjen. Disse bygningene er eldre enn gården (ca 1750) og antagelig flyttet fra Grimsgårdene på 1800 tallet. Stallbygning er den eneste av sitt slag som er bevart i Nesbyen. Den har blitt brukt til både hest, sau og hønsehus. Stabburet som står ved indre torv tilhørte også opprinnelig denne gården og har blitt flyttet flere ganger. En stor del av eiendommen brukes i dag som parkeringsplass. Det er pr. idag (2007) usikkert hva som kommer til å skje på tomten. Vi håper at eventuelle nye prosjektet på eiendommen klarer å fange opp historia til gården og videreformidle denne for framtiden. Gjenstående bygninger på Nedre Jorde, sammen med Presthuso/ Bjørnsenhuset og stolpehuset i Nedre Ivarstugu, er viktige eksempler på gjenbruk av bygninger fra 16-1700 tallet i Nesbyen.
Kilder