Devegge/Øye

Historien forteller at det kom et ektepar fra grevskapet Dunvegan på Isle of Sky til Nes omkring 1500. Dette ekteparet, grev Clemet og Mary "Belju" McLoed, bygget Deveggestua som ble revet i 1843. Øye, som området og huset i dag heter, har vært skysstasjon opprettet av H. A. Tandberg. Det har også vært poståpneri her samt hotelldrift - Øyes hotell. Sveitserstil.

Les også om Devegge på Nes historielag`s hjemmeside. Forfattet av Einar Hanserud
Devegge-sagnet

Henrik Wergland`s spektakulære dikt om
Devegge-hornetEilert Lund Sundt`s beskrivelse av den gamle middelalderstua
på Devegge i Nesbyen

Øyes hotell på Devegge i Nesbyen var et berømt hotell og overnattingssted for prominente gjester i Hallingdal.
Gårder, hus og steder i gamle Nes

Devegge/Øye ca.1880
Kilder