Gårder, hus og steder i gamle Nes

Turistheimen

Turismen var tidlig utviklet i Nesbyen. I tillegg til de store stedene som Øyes, Svenkerud, Thoen var det en rekke mindre steder. Turisheimen var en av disse og fungerte som hybelhus for skoleungdom og turistheim for besøkende. Fam. Steinmo dreiv heimen i mange år fra 19?? til 19??. Huset er nok en staselig bolig fra århundreskifte og har blitt ombygget. Huset har fortsatt originalt interiør fra før krigen.
Heimen er ikke i drift i dag - dessverre!
Kilder