Gårder, hus og steder i gamle Nes

Nes Kirke

Nes kirke bygget i nygotisk trearkitektur i 1862 fordi den gamle stavkirka i Møllevegen var for liten og i dårlig forfatning. Kirken ble tegnet av arkitekt Georg Bull (som også har tegnet øst- og vestbanestasjonene i Oslo), var bror til fiolinisten Ole Bull.
Den nye kirken ble den største i Hallingdal, og på folkemunne omtalt som "Hallingdalsdomen"!
Alterbilde fra den gamle stavkirken ble flyttet hit. Orgelet kom på plass i 1869.
Kirken fikk nytt alterbilde i 1889 malt av kunstneren Axel Ender. Dette arbeidet var en gave fra Mathilde Tandberg.
Det var uenighet i bygda om den nye kirken skulle bygges i stein eller tre. Tre ble valgt på grunn av at dette var billigere. Da var det allerede kjørt fram en mengde byggestein på tomta! Disse ble da brukt til å bygge det imponerende steingjerde som du ser rundt kirkegården.
Kapellet ble bygget i 1954. Den ble utformet av arkitekten Arnfinn Rustberggard som en etterlikning (i mindre skala) av den gamle stavkirken som dessverre ble revet i 1864.

Kilder