Skrivergården/Olsgård

Olsgård har vært kjent siden 1500-tallet. Sannsynlig var dette en del av den opprinnelige Nes-gården. Hovedhuset ble bygget 1808-10 i empire stil.
Hallingdal sorenskriverembede ble opprettet i 1825 med base i Nesbyen.
Sorenskriver Lunde - den første sorenskriver som bosatte seg på Nes - kjøpe gården i 1927.
Gården ble deretter valgt til sorenskriverbolig.
1828-29 ble det bygget egen kontorbygning med drengestue i samme empire stil som hovedbygget dengang hadde.
Hovedbygget fikk dagens form ved ombygging i 1877. Det er sannsynlig at de små tømmerbygningene på gården er eldre enn hovedhuset og kontorbygget. Gården eies i dag av Nes kommune og brukes til kontor og forsamlingslokale samt forskjellige kulturelle formål.

Gårder, hus og steder i gamle Nes

Kilder