Bjørnsenhuset/Presthuso, Stasjonsvegen (Lakkergata) 8
Bjørnsenhuset er opprinnelig et loft fra prestegården på Nes bygget i 1670. På prestegården ble loftet på den tid omtalt som "Hr Pederstuen".  Loftet (sammen med andre bygninger) ble solgt og flyttet i 1760 dit det står i dag. Byggene ble etter dette omtalt som "Presthuso" eller "Presthusene" antagelig fordi de kom fra prestegården. Bygget er et av de eldste gjenstående bygninger i Nesbyen.
Ca 1920 kjøpte Helene og Bernhard Bjørnsen gården som dengang var på ca. 4 mål. I og åpnet "Cafe Bjørnsen". I 1939 ble bygningen utvidet og fullstedig bygget om i funkisstil. Delen av huset mot veien ble revet (er idag hytte på Tunhovdåsen). Bygget og kafeen ble utvidet mot sør.
"Cafe Bjørnsen" var en kjent møteplass for flere generasjoner nesninger.
"Bjørnsenhuset" forfallt etter 1980 og mange ville rive huset. I 2005 overtok Liv Bremer og  H-J Hedels bygget.
Den langsiktige planen er å dele bygget slik at den eldste tømmerdelen restaureres og tilbakeføres til "Presthuso" fra før 1800. "Funkistilbygget" skal stå som et sidebygg i 1939 stil. Mellom bygningene skal det være gårdsplass og "svalgangsterrasse".
Sidebygget ble ferdig i 2006. Hele prosjektet håpes ferdig i 2010.
Muligens kan vi besøke  Cafe Bjørnsen igjen?
Gårder, hus og steder i gamle Nes

Kilder
Mer informasjon om restaurering av Bjørnsenhuset
www.gamlenes.no/bjornsenhuset