Gårder, hus og steder i gamle Nes

Apotekbygget

Bygget fra 1879 danner, sammen med Grimsgårdene, inngangsporten til gamle Nes fra sør.
Det var den store grùnderen på Nes - Nils.T. Svenkerud - sammen med sin onkel som oppførte bygget og etablerte "assortert landhandleri" her. De drev butikken sammen fram til 1883 da N.T. solgte seg ut av gården for å satse på hotell i Allfarvegen.
I  1898 ble bygget omgjort til hallingdals første apotek!  Derfor "Apotekbygget".
For mange er bygget kjennt som "Lie-bygget" etter at Gunnar Lie åpnet manufakturforretning i bygget i 1959.
Bygget er laftet og kledd med panel i sveitserstil. Tidligere hadde verandaen i fronten av huset en flott sveitser-ark som er avbildet på gamle postkort. Vi får håpe at bygget blir tilbakeført med sin opprinnelige flotte veranda ved neste oppussingsrunde.
Kilder